چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 445

بدست اوردن دیواره هدف را روش نقطه یابی میگویند که در اثر شعاع زنی یا حرکت بدست میاید.

بعد از بدست اوردن دیواره و محدوده هدف و مشخص شدن اضلاع و زوایا و نقاط مقابل هدف یا نقطه یابی اپراتور زوایا و اضلاع دیواره هدف را به یکدیگر متصل نموده و اقدام به بدست اوردن محل تقاطع زاویه های مقابل و نقاط مقابل هدف به یکدیگررا به انجام رسانده تا محدوده نقطه مرکز هدف مشخص گردد.

در نوع تنظیمات نیز اپراتور میتواند در روش شعاع زنی یا حرکتی یا نقطه یابی و نقطه زنی تنظیمات را تغییر دهد بخصوص در تنظیمات سطح و حجم یا ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X اپراتور میتواند تنظیمات را متفاوت یا مخالف هم در نقطه یابی یا شعاع زنی به نسبت نقطه زنی تعیین نمائید.

تعیین محل مرکز هدف را نقطه زنی میگویند و بدست اوردن محدوده یا دیواره هدف را نقطه یابی مینامند.