چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 584

فلزیاب تصویری واقعاً گنج و دفینه

فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در صورت درست عمل نمودن واقعاً میتواند طلا یا انواع فلزات را با لکه رنگ آشکار شده تفکیک نمود ولی اینکه با این تکنولوژی پیشرفته در فلزیاب تصویری فرکانسی بتوان واقعاً گنج طلا یا دفینه را تشخیص داده و مشخص نمود نیز نیازمند مهارت بالائی اپراتور فلزیاب تصویری فرکانسی با تنظیمات ذکر شده طبق اصول رادار میباشد و تضمین موفقیت با چنین فلزیاب تصویری کار اپراتور یا کاربر فلزیاب تصویری است

دیگر فلزیاب تصویری که از نوع فرکانسی با تنظیمات ذکر شده نباشد دقیقاً توان تشخیص طلا یا انواع فلزات را بخصوص در عمق زیاد دارا نمی باشد

 

WWW.TJA777.IR

WWW.TJA110.COM

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

فلزیاب تصویری