چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 638

فلزیاب تست لوپ حرکتی

فلزیاب را که در روش حرکتی MOTION با لوپ یا کوئل یا سنسور مورد تست قرار دهید و با حرکت دادن سرجستجوگر یا لوپ یا کوئل یا سنسور بر روی سطح زمین بتواند طلا یا فلز تعیین شده را تفکیک نماید میتواند یک فلزیاب با توان خوب برای کار باشد و اگر فلزیاب در روش حرکتی بتواند طلا را در عمق زیاد تفکیک نماید یک فلزیاب قابل اطمینان برای جستجو در هر نوع عملیات میباشد

 

WWW.FRH11.COM

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن