چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 509

فلزیاب ذرات جای طلا خطا

فلزیاب در زمان حرکت برای تشخیص طلا یا انواع فلزات میتواند با شرایطی روبرو گردد که منابع دیگر یا ذرات مزاحم را به جای طلا یا فلز مورد نظر تشخیص دهد

در زمین های کوهستانی شرایط زمین به صورتی میباشد که منابع و مواد معدنی متفاوت در ان وجود دارد و تغییرات مغناطیسی این منابع باعث میگردد که شرایط ذرات جابجا شده این منابع عاملی شود که به جای طلا تشخیص داده شود

البته در زمین ها یا مکان های که انسان در گذشته زندگی نموده و مواد معدنی یا منابع بصورت مصالح ساختمانی از محل های دیگر جابجا شده است موجب میگردد که وضعیت صحنه کار دچار تغییرات شده نیز همین وضعیت خطا را در فلزیاب ایجاد مینماید   

 

WWW.TJA121.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب تصویری

شعاع زن