چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 566

فلزیاب چند نقطه طلا فلز

فلزیاب که در صحنه کار با چند فلز یا طلا در کنار هم برخورد نماید تشخیص مرکز ان هدف یا طلا یا چند فلز با شرایط خطا در فاصله تشخیص روبرو میشود  و در محدوده ای که چند هدف یا طلا در کنار هم هستند یا چند فلز متفاوت در کنار هم قرار دارد میتواند تشخیص نقطه مرکز هدف یا طلا را توسط فلزیاب با انحراف در فاصله روبرو نماید  

دلیل ان هم ارتباط بین این فلزات با یکدیگر میباشد و در فاصله بین میان فلزات فلزیاب میتواند از خود واکنش نشان داده و پاسخ دهد با انکه ان محدوده مرکز طلا یا فلزات نمی باشد

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب انتنی

جویندگان اسیا