چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 429

مگنتومتر انتنی

کار با فلزیاب آنتنی فرکانسی با مگنتومتر آنتنی یا مگنتی انتنی متفاوت است و اصل تفکیک با فلزیاب انتنی فرکانسی با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD را میباشد و میتواند با فرکانس عمل نماید و مگنتومتر انتنی یا مگنتی انتنی در روش کار خود میتواند مغناطیس یا تغییرات مغناطیسی را تشخیص داده  که با این اصول کار است  که مگنتومتر آنتنی یا مگنتی انتنی نمی توان طلا را پیدا نمود و مگنتومتر آنتنی یا مگنتی انتنی     دارای تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD نمی باشد

 

WWW.FRH11.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

    09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب فوق پیشرفته

نقطه زن