چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 530

فلزیاب قدرت تنظیمات تفکیک

فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی یا فلزیاب جذبی فرکانسی از آنجا که بنابر فرکانس عمل مینماید میتواند دارای تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD باشد و وجود این تنظیمات قدرت تفکیک بین طلا یا انواع فلزات را از آلیاژ پوسیده و ذرات را افزایش داده

تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD توان قدرت تفکیک با عدد وی دی ای VDI را افزایش داده و جداسازی فلزات را از طلا یا فلز مورد نظر به انجام میرساند و از محاسن تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD در این است که میتوان خطا را در محدوده صحنه کار تشخیص داده و مشخص نمود

 

WWW.GALAXY25.COM

WWW.RESCAN.IR

WWW.TJA777.IR

     09126270600

77071446 021

فلزیاب | طلایاب | تریشورز

فلزیاب

فلزیاب انتنی

جویندگان اسیا