چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 523

بهترین دستگاه نقطه زن  که بتواند طلا یا انواع فلزات را در عمق زیاد تفکیک نماید و قدرت تفکیک فرکانس طلا یا فرکانس انواع فلزات در عمق زیاد را داشته باشد میتواند یک فلزیاب تصویری انتنی طبق قانون رادار در دسته فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی یا رادار زمینی دستی باشد

بهترین دستگاه نقطه زن ان دستگاه نقطه زن است که توان تفکیک اهداف یا بخصوص طلا را در عمق زیاد در روش حرکتی AC داشته باشد

بهترین دستگاه نقطه زن را بعضی اشخاص و فروشندگان فلزیاب در دید مردم و خریداران از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومترمعرفی مینمایند که در اصل فلزیاب نقطه زن میتواند یک فلزیاب انتنی راداری باشد که بتواند با تک دسته انتن یا جفت دسته انتن مرکز طلا یا هدف را نقطه زنی DC نموده و مشخص نماید