چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 502

فلزیاب مدار قدرت تفکیک

در ساخت فلزیاب مهم نیست چه میزان یا تعداد قطعات الکترونیک بکار برده شده باشد اصل این است که ان فلزیاب یا رادار زمینی دستی بصورتی طراحی شده باشد که بتواند فلزات بخصوص طلا را در عمق تفکیک نماید زیرا طراحی مدار است که اصول کار فلزیاب را تعیین مینماید و طراحی فلزیاب یا رادار زمینی دستی تعیین کننده قدرت مدار برای تفکیک فلزات به ویژه طلا میباشد

البته این موضوع در رابطه با فلزیاب های بیشتر صدق مینماید که طراحی مدار ان با قطعات دیجیتال پایه ای یا مدار مجتمع پایه ای باشد

 مدارات آماده که بصورت نرم افزاری یا مینی کامپیوتر عمل مینماید و در طراحی ان از قطعات پایه ای بهره برده نشده است توان بالای در کار با قدرت بالا ندارد