چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 445

فلزیاب بالانس زمینی حرکت

 فلزیاب های که با تنظیمات بالانسی زمینی اماده تشخیص فلز میگردد  با حرکت سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی دچار خطا در تشخیص میگردد  حرکت سرجستجوگر در فلزیاب مغناطیسی یا فلزیاب ولتاژ القائی امکان ایجاد خطا را افزایش می دهد بخصوص در زمین های الوده یا کوهستانی این جریان خطا با حرکت سرجستجوگر افزایش میابد

انواع فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب تی ار TR یا فلزیاب ای بی IB در تشخیص فلزات برای عمق زیاد با حساسیت زیاد دچار از دست دادن بالانس زمینی میشود