چاپ
دسته: مشاوره
بازدید: 603

فلزیاب اندازه سرجستجوگریا لوپ یا کویل یا سنسور متفاوت را داشته باشد از نوع فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف VLF یا فلزیاب بی اف اوBFO یا فلزیاب تی ار TR و .... یا هر نوع فلزیاب ولتاژ القائی یا مغناطیسی  یا مگنت یا یون یاب یا تسلا یا مگنتومتراست و برای این دسته فلزیاب یا دستگاه ها برای افزایش توان عمق از سرجستجوگر با اندازه متفاوت یا اندازه بزرگ و کوچک بهره برده میشود ولی این بزرگ و کوچک بودن اندازه سرجستجوگر در توان تشخیص طلا در عمق زیاد در این دستگاه ها یا فلزیاب ها اثری نخواهد داشت

فلزیاب فرکانس القایی یا فلزیاب جذبی با تنظیمات تفکیک و تشخیص EDIT یا VDI DISC و سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X به دلیل دارا بودن قدرت عملیاتی طبق مدار رادار با تفکیک عدد VDI و وجود تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE یا تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD یا تارگت ایکس TARGET X نیاز به کویل بزرگ یا لوپ بزرگ یا سنسور مغناطیسی سری شده برای افزایش عمق نیاز ندارد زیرا این نوع فلزیاب با تغییر تنظیمات ابعاد هدف IND SIZE میتواند طلا با اندازه کوچک را در عمق زیاد با عدد VDI تفکیک نموده و پیدا نماید تا قدرت عمق این نوع فلزیاب ها اشکار گردد

در رابطه با فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  تغییر صدا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب و فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  تصویر یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب عدد دیجیتالی یا فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب لکه رنگ یا رنگ حرارتی در سیستمهای رادار زمینی دستی یا فلزیاب یا معدنیاب یا طلایاب یا گنج یاب که دارای صدا یکسره میباشد  تغییرصدا این نوع فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب  انها عمدتاً با فاصله یک تا یک و نیم متری از نظر ارتفاع تا هدف ایجاد میگردد و از نظر فاصله افقی به نسبت ابعاد هدف تغییر صدا یا تصویر یا عدد دیجیتالی تغییر در سیستم فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب ایجاد میگردد و تغییر ان با سیستمهای فلزیاب یا طلایاب یا گنج یاب مربوطه قابل ارزیابی میباشد و دلیل این عملکرد این دسته فلزیاب فرکانسی با صدای یکسره با تنظیمات ذکر گردیده وجود طراحی مدار طبق اصول رادار میباشد که سعی نماید مواد معدنی یا منابع یا فلزات اکسید شده بر روی تشخیص فلزیاب از این دسته اثری نگذارد